Elektrisk Bil

electric-carMange har sikkert sett at det er ganske billig å skaffe seg elbil i Norge. Man slipper unna en del skatter og avgifter, og ender opp med en meget billig transportform. Men hvor billig er denne elbilen egentlig, og hvor miljøvennlig er den?

Det finnes flere faktorer som gjør elbilen til en gunstig løsning, men mye av det er bare triksing med bokføringen, som gir elbilen et urettferdig konkurransefortrinn. Om man sammenlikner effekten som man får ut av en motor som går på strøm, og en forbrenningsmotor, så ligger de to ganske likt, rent prismessig. Dette til tross for at olje fortsatt er langt billigere enn strøm, når det kommer til Watt per Krone. Grunnen til det er at mye av effekten som man får ut av en forbrenningsmotor, ikke blir til bevegelse, men blir til varme. På det viset taper man ressurser.

Strømmen som vi bruker i Norge kommer fra forskjellige kilder, som vannkraft, men også fra kullkraftverk og atomkraftverk. Når et kullkraftverk lager strøm, bruker det kun varmeenergien, som gjerne brukes til å lage damp, som igjen driver turbiner. Langt mindre energi går tapt. De fleste moderne kullkraftverk, har også gode renseanlegg. Selv om man produserer CO2, så lager man mindre av denne per kilometer, fordi forbrenningen i et kraftverk er mer effektiv, enn om det skjer i en liten motor.

En ulempe med elbilen, når man ser bort fra rekkevidde og effekt, er hvor batteriene kommer fra. Litium-ion batterier, har en del sjeldne elementer, som må utvinnes med gruvedrift. Siden gruvedriften foregår i u-land, er det gjerne få reguleringer rundt driften, annet enn de regler som de store selskapene selv ønsker å håndheve. Dette fører gjerne til store miljøødeleggelser, og en del forurensning.

Likevel er en elbil bra for lommeboka, og et godt bidrag til renere luft i nærmiljøet.