Et hav av plastikk

a-sea-of-plasticI den siste tiden er det kommet en del urovekkende varsler om hvor mye plastikk som har havnet i verdenshavene. I vant tradisjon skylder man på den vestlige industriverdenen for denne formen for forsøpling, men dette er en plassering av skyld og ansvar som ikke bidrar til en levedyktig løsning på problemet.

Kilden til dette søppelet, er nemlig med sikkerhet de fattige landene som ligger rundt de store verdenshavene. De bedriver nemlig i dag den samme type miljøkriminalitet, og en mangel på omtanke for naturen, som man må 50 år tilbake i tiden for å finne i Norge, eller i Vest-Europa.

Om det er store flytende søppeløyer i midten av Stillehavet, eller små plastpartikler som tar livet av fisken, så bør det ikke herske tvil om hvor disse mengder av søppel kommer fra. Om man reiser gjennom de folkerike områdene langs Ekvator, som India, Bangladesh, Thailand, eller Indonesia og Malaysia, så vil man kunne se en helt annen kultur for hvordan man håndterer avfall. Reiser man med Toget fra Singapore til Bangkok, kan man stadig bevitne hvordan søppel, om det er plastikk eller glass, helt normalt kan kastes ut av vinduet på ferden. Det samme prinsippet gjelder også i de store byene. Søppel kan man kaste i bekkene eller i elva, eller man kan dumpe det rett i havet. Selv om vestlig turisme i området gir nye impulser til tanken om hvor verdifull en urørt natur er, så er det fortsatt langt igjen.

Det samme gjelder for beskyldningene som i den siste tiden ble rettet mot store kleskjeder. Om man virkelig vil gjøre noe med utslipp i fabrikker i India eller Bangladesh, så må da dette være et ansvar som faller på den lokale befolkningen, eieren av fabrikken, samt de lokale myndighetene? Selv om man i pressen lett tyr til enkle løsninger på komplekse problem, så kan vi tenke oss at det er lite fornuft i å boikotte H&M, når en av deres leverandører, som sikkert syr klær for mange andre selskap, er den egentlige kilden til problemet.