Miljøvern i utviklingsland

environment-in-developing-countriesVi har i den vestlige verden kommet langt med initiativer som bidrar til et godt miljø, og til gode levekår for oss alle. En del av grunnen til dette er selvfølgelig en bevisstgjøring rundt miljøspørsmål, som ble drevet fram av befolkningen fra slutten av 1970-tallet. Den andre delen, er at vi i Europa og i USA, har eksportert store deler av den møkkete industrien til andre steder i verden, og at mye av industriproduksjonen i dag foregår i den folkerike biten av verden, hvor arbeidskraften er langt billigere enn i Europa. Vi har fortsatt noe industriproduksjon igjen, og denne er i dag meget godt regulert, og vanligvis ganske ren, eller godt renset.

Dette flytter på problemet, men det flytter også ansvaret til helt andre aktører. I det best utviklede landet, som i dag gjør mesteparten av de møkkete jobbene finner man i dag også et større miljøengasjement. Vi snakker selvfølgelig om Kina. Mange husker sikkert problemene som landet hadde, da de olympiske lekene skulle holdes i metropolen Beijing. Kombinasjonen av økende biltrafikk, mange gamle kullkraftverk og tung industri, la byen under ett tykt teppe av røyk, som man hadde vanskelig for å bli kvitt med, da byen forsøkte å vise seg fra sin beste side.

I Kina fikk dette oppmerksomhet, og bevisstheten vokser, også fordi landet i dag har flere og flere godt utdannede folk. Ingen vil nemlig ha gift i maten, døde fisk som flyter ned elver, eller ett røykteppe som mørklegger solens stråler.

Om man skulle bli fortvilt over slike utsikter, kan det være lurt å koble av med litt lek og moro. Du vil finne noen store og noen små gleder hos http://www.roulette4fun.com/no, før vi igjen må se livets harde realiteter i øynene.

Andre, fattigere land, har større problemer, og vanskeligere for å ta tak i dem. Ofte er landene preget av svake regjeringer, som ikke ønsker å jage vekk de næringene som bringer penger til landet, siden dette ville føre til arbeidsledighet, og andre problemer. Dermed aksepterer man giftige utslipp og helsefare.