Oppdrettsnæringen – en miljøversting?

aquaculture-industryEt problem som sjeldent omtales i Norge, er de negative ringvirkningene som den norske oppdrettsnæringen har. Mye av grunnen til at oppdrettsnæringen er blitt skånet for et kritisk blikk, har sitt utgangspunkt i at den har blitt til en pengemaskin for mange rike og mektige mennesker. Mange av de siste fiskeriministrene har for eksempel bakgrunn i bransjen. Fisk er en ganske stor eksportartikkel for Norge, og er i rene volum en viktigere økonomisk faktor enn oljeeksporten. En videre grunn til at den negative omtalen holdes til et minimum, er at Norge er et lite land “hvor alle kjenner alle”. Eksperter innen fiskeoppdrett, og innen havforsking er gjerne de samme folkene. Disse er også under politisk press, som da fiskeriministeren uttalte, at havforskningsinstituttet må produsere mer positive forskningsresultater når det kommer til oppdrettsnæringen.

Men hva er problemet?

Det finnes flere problemer med hvordan fiskeoppdrett av laks og ørret drives i dag. Det mest opplagte er at fisken holdes meget tett sammen. Mange dyr på liten plass. Dette fører mest sannsynlig til at dyrene mistrives, men det fører også til at de blomstrer opp sykdommer, og at disse også spres til den ville fisken.

Sykdomsproblemet fører til at næringen tukler med fôret. Det kan nevnes at fôret er en blanding av forskjellige planter, samt slakteavfall, som er blitt gjort til pellets. Her tilsettes det ofte store mengder antibiotika, som en fast bestanddel av fôret. Dette er selvfølgelig heller ikke bra, siden vi på et tidspunkt vil ende opp med antibiotika-resistente bakterier.

For at ikke fôret, som inneholder mye fett, ikke skal harskne, bruker man et annet skittent triks. Fôret blandes med en plantegift, for at det skal holde seg. Videre så er dosen meget høy. Bruken av giften på frukt er regulert, men det finnes ingen forskrifter som begrenser bruken i fôr. Resultatet er at havbunnen under oppdrettsanleggene gjerne ser ut som en horror-kirkegård.